1. Strona główna
  2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

- Preambuła

Oferta kodów rabatowych na stronie https://kupony.dlastudenta.pl to usługa dostarczana przez Media1 PL GmbH:

Deklaracja w sprawie ochrony danych

Media1 PL GmbH w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych obszernie informuje Państwa o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych, które ma miejsce w przypadku wizyty na naszej stronie internetowej.

W poniższych rozdziałach opisujemy, jakie dane są przetwarzane, kiedy i w jakim celu oraz jaka jest podstawa prawna tegoż przetwarzania danych. Pragniemy przy tym wyjaśnić, w jaki sposób funkcjonują nasze usługi i w jaki sposób gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych.

Wszystkie definicje odnoszą się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe to zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych można w dowolnym momencie zapoznać się na stronie https://www.kupony.dlastudenta.pl/polityka-prywatnosci, skąd można ją również pobrać i wydrukować.

Jeżeli jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych podajemy nasz uzasadniony prawnie interes lub uzasadniony prawnie interes podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Pani/Pani prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo

do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z nim profilowania.

W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych także do innych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie bezwzględnych, wymagających ochrony powodów przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności; także w sytuacji, gdy przetwarzanie danych będzie służyło ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń (por. art. 21 ust. 1 RODO, tzw. „ograniczone prawo do sprzeciwu”). W takim przypadku należy określić powody złożenia sprzeciwu, które wynikają z Pani/Pana szczególnej sytuacji.

Może Pan/i złożyć także sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych z powodów wynikających z Pani/Pana szczególnej sytuacji, jeżeli dane są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (por. art. 21 ust. 6 RODO).

W celu przedstawienia pełnej sytuacji w niniejszej deklaracji dotyczącej przetwarzania danych w różnych miejscach poprzez linki odwołujemy się do informacji i wskazówek dotyczących ochrony danych zawartych na stronach internetowych innych podmiotów (por. także rozdział niniejszej deklaracji pod tytułem „Sieci społecznościowe i linki zewnętrzne”). Staramy się zagwarantować, aby linki zawarte w niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych były zawsze aktualne. Jednak ze względu na ciągłą aktualizację stron internetowych nie możemy zagwarantować prawidłowego działania linków. W przypadku natrafienia przez Panią/Pana na taki link będziemy wdzięczni za odpowiednią informację, abyśmy mogli dokonać jego aktualizacji.

- Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest:

Media1 PL GmbH
c/o WorkRepublic
Tauentzienstraße 13
10789 Berlin

E-mail  datenschutz@tanio.co

- Prawa osób, których dane dotyczą

Zasadniczo przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO)

prawo do korekty (art. 16 RODO)

prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 nast. RODO)

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W przypadku zapytań tego rodzaju, proszę kierować je na adres datenschutz@tanio.co
Proszę pamiętać, że w przypadku tego rodzaju zapytań należy jednoznacznie potwierdzić, że chodzi o osobę, której dane dotyczą.

Bez względu na możliwość skorzystania ze środków odwoławczych, prawnoadministracyjnych lub sądowych przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych.

Na naszej stronie nie ma możliwości zautomatyzowanego wyszukiwania postanowień.

- Bezpieczeństwo danych

Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem Pani/Pana danych przez osoby nieupoważnione. Mimo regularnych kontroli nie jest jednak możliwa pełna ochrona przeciwko wszelkim zagrożeniom.

-  Informacje ogólne

Pliki dziennika

Po każdym otwarciu naszej strony w sposób zautomatyzowany gromadzone są dane i informacje dotyczące systemu Pani/Pana urządzenia, są one zapisywane w tzw. plikach dziennika serwera (server log files). W przypadku tych danych chodzi o informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tu: odwiedzający stronę internetową). Dane są automatycznie przetwarzane przez wykorzystywaną przez Panią/Pana przeglądarkę internetową po otwarciu naszej strony. Gromadzi się tu następujące dane:

godzina otwarcia naszej strony internetowej (zapytanie wysyłane do serwera dostawcy usług hostingowych),

adres URL strony, z której została otwarta nasza strona,

wykorzystywany przez Panią/Pana system operacyjny,

typ i wersja wykorzystywanej przez Panią/Pana przeglądarki internetowej,

adres IP Pani/Pana komputera.

Celem przetwarzania tych danych jest z jednej strony umożliwienie wywołania naszej strony przez Pani/Pana urządzenie oraz prawidłowe wyświetlenie treści naszej strony w Pani/Pana urządzeniu/przeglądarce internetowej. Ponadto dane te służą optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów. Dane te nie będą analizowane do celów marketingowych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Istnieje uprawniony interes w tym, aby umożliwić Pani/Panu korzystanie ze zoptymalizowanej pod kątem przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, strony oraz aby umożliwić Pani/Panu komunikację między naszym serwerem a Pani/Pana urządzeniem. Aby spełnić ostatni z punktów konieczne jest w szczególności przetwarzanie Pani/Pana adresu IP.

Przetwarzane informacje są zapisywane tylko na czas, jaki jest niezbędny do realizacji przewidzianego celu lub wymagany przepisami prawa.

Odbiorcą danych jest nasz dostawca hostingu, który działa w ramach porozumienia dotyczącego przetwarzania danych na zlecenie.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie miałoby jednak ten skutek, że nie mogłaby Pani / nie mógłby Pan korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana urządzeniu, które sprawiają, że może Pan/i z większym komfortem korzystać z naszej strony. W plikach cookie można zapisywać wprowadzane dane i ustawienia dokonywane na stronie internetowej, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie podawać lub wpisywać podczas kolejnej wizyty. Pliki cookie zawierają tzw. cookie ID, dzięki czemu możliwe jest przyporządkowanie urządzenia, w którym zapisany został plik cookie. Zasadniczo wykorzystujemy przy tym następujące pliki cookie:

pliki cookie zawierające wygenerowany przypadkowo, konkretny numer identyfikacyjny, który sprawia, że można Panią/Pana lub Pani/Pana urządzenie zidentyfikować podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie.

Pliki cookie zawierające wygenerowany przypadkowo, konkretny numer identyfikacyjny, który sprawia, że można Panią/Pana lub Pani/Pana urządzenie zidentyfikować podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Na podstawie tego pliku cookie zapisuje się 180. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po roku.

Celem tego rodzaju przetwarzania jest umożliwienie Pani/Panu komfortowego korzystania z naszej strony internetowej oraz umożliwienie zapisu ustawień.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje uprawniony interes, aby zaprezentować Pani/Panu stronę internetową zapisującą Pani/Pana osobiste ustawienia i ułatwiającą Pani/Panu korzystanie z niej.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Także inne wykorzystywane przez nas serwisy stosują pliki cookie. W przypadku poszczególnych serwisów zwracamy uwagę na korzystanie z plików cookie.

- Transfery do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli odbywa się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych, na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uprawnionych interesów. Z zastrzeżeniem pozwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim, tylko jeżeli spełnione są szczególne warunki określone w art. 44 i nast. RODO. To znaczy, że przetwarzania odbywa się np. na podstawie szczególnych gwarancji, jak oficjalnie uznane stwierdzenie poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi panującemu w UE (np. w przypadku USA poprzez „Privacy Shield”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych, specjalnych zobowiązań umownych (tak zwane „standardowe klauzule umowne”).

- Informacje dotyczące usług Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bliższe informacje dotyczące poszczególnych konkretnych usług firmy Google wykorzystywanych na tej stronie internetowej można znaleźć w dalszej części deklaracji w sprawie ochrony danych.

Ze względu na korzystanie z usług Google firma Google może gromadzić informacje (także dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można przy tym wykluczyć, ze Google przesyła te informacje także na serwer w kraju trzecim.

Jak wynika z certyfikatu Privacy Shield firmy Google (można znaleźć go na stronie https://www.privacyshield.gov/list, szukając hasła „Google”), firma Google zobowiązała się do przestrzegania EU-US Privacy Shield Framework oraz Swiss-US Privacy Shield Framework w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE lub Szwajcarii. Firma Google wraz z Google LLC oraz jej stuprocentowymi spółkami-córkami w USA w ramach certyfikacji oświadczyła, że przestrzega zasad zawartych w Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresemhttps://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane Google w rzeczywistości gromadzi i przetwarza. Google twierdzi jednak, że zasadniczo mogą być przetwarzane między innymi następujące informacje (także dane osobowe):

 dane protokołu (w szczególności adres IP)

informacje odnoszące się do lokalizacji

jednoznaczne numery aplikacji

pliki cookie i podobne technologie

Jeżeli jest Pan/i zalogowana/y na swoim koncie Google, firma Google może przypisać przetwazane informacje do tego konta w zależności od jego ustawień i traktować je jako dane osobowe, por. w szczególności https://www.google.de/policies/privacy/partners/.

Firma Google wykonuje w tym zakresie m. in. następujące czynności:

„Ewentualnie łączymy dane osobowe z danej usługi z informacjami i danymi osobowymi z innych usług Google. W ten sposób ułatwiamy Państwu na przykład udostępnianie treści przyjaciołom i znajomym. W zależności od ustawień konta Pani/Pana aktywność na innych stronach i w aplikacjach może być ewentualnie powiązana z Pani/Pana danymi osobowymi, aby poprawiać oferowane przez Google usługi i wyświetlane przez Google reklamy. “ (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)

Może Pan/i zapobiec bezpośredniemu dodaniu tych danych, wylogowując się z konta Google lub dokonując odpowiednich ustawień Pani/Pana konta Google. Ponadto może Pan/i zapobiec instalacji plików cookie – jeżeli Google takie pliki generuje – poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce internetowej; zaznacza się jednak, że w takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Bliższe informacje można znaleźć we wskazówkach firmy Google dotyczących ochrony danych, które dostępne są pod następującym adresem:

https://www.google.com/policies/privacy/

Wskazówki dotyczące ustawień Google odnoszących się do sfery prywatnej można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/take-control.html

- Google Tag Manager

Google Tag Manager to rozwiązanie, przy pomocy którego możemy zarządzać tagami strony przy wykorzystaniu odpowiedniego interfejsu (i w ten sposób powiązać naszą ofertę online
np. z Google Analytics oraz innymi usługami marketingowymi Google). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, wskazujemy na poniższe dane dotyczące usług Google. Wytyczne dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

- Google Analytics

Na naszych stronach korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy ruchu na stronach oferowanego przez Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana urządzeniu umożliwiające analizę sposobu korzystania z odwiedzanych przez Panią/Pana stron. Google Analytics może wykorzystywać także tak zwane web beacons (niewidoczne elementy graficzne). Przy pomocy web beacons można analizować takie informacje, jak ruch odwiedzających na stronach. Generowane przez pliki cookie i web beacons informacje dotyczące korzystania z naszej strony (wraz z adresami IP użytkowników) są wysyłane na serwer firmy Google, także w USA i innych państwach trzecich, gdzie są przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez firmę Google jej partnerom umownym.

Informacje dotyczące posiadanego przez Google certyfikatu Privacy Shield oraz inne istotne dane dotyczące przetwarzania danych przez Google w ramach korzystania z usług Google można znaleźć w części 6 niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych „6) Informacje dotyczące usług Google”.

Następujące rodzaje danych są przetwarzane przez Google:

oznaczenia online (w tym znaczniki plików cookie)

adres IP

oznaczenia urządzeń

Ponadto więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzanych informacji można znaleźć pod adresemhttps://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect w części „Dane, które otrzymujemy ze względu na fakt, że korzystają Państwo z naszych usług” oraz pod adresem https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Google Analytics wykorzystuje się tylko przy aktywnej anonimizacji adresu IP („anonymize IP”). W ten sposób Pani/Pana adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach-sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca.

Ponadto w celu umożliwienia korzystania z Google Analytics zawarto z firmą Google umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie (art. 28 RODO). Google przetwarza dane na nasze zlecenie, aby dokonać analizy sposobu korzystania ze strony przez jej użytkowników, przygotować dla nas raporty dotyczące aktywności na stronach internetowych oraz zrealizować wobec nas inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Google może przekazywać te informacje ewentualnie także podmiotom trzecim, jeżeli jest to nakazane przepisami prawa lub jeżeli podmioty trzecie przekazują te dane na zlecenie firmy Google.

Naszym celem podczas korzystania z Google Analytics jest analizowanie zachowań użytkowników na naszej stronie oraz odpowiednie reagowanie na nie. W ten sposób możemy przez cały czas doskonalić naszą ofertę.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz wymagany uprawniony interes wiąże się z dużymi korzyściami, jakie wynikają dla naszej oferty z opisanych powyżej funkcji. Analiza statystyczna zachowania użytkowników umożliwia nam w szczególności odpowiednią do naszych interesów reakcję i optymalizację naszej oferty.

W ramach przetwarzania danych na zlecenie firma Google ma prawo angażować podwykonawców. Listę tych podwykonawców można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu. W ten sposób może Pan/i zapobiec przetwarzaniu Pani/Pana danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:

https://www.ghostery.com/products/

Może Pan/i także zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w następujący link. Aktywowany jest plik cookie typu „opt out”, który w przyszłości będzie zapobiegał gromadzeniu Pani/Pana danych podczas wizyty na danej stronie. <a href=”javascript:gaOptout()”>dezaktywować Google Analytics</a>.

Ponadto może Pan/i zapobiec gromadzeniu danych przez web beacons, pobierając i instalując dostępny pod poniższym linkiem dodatek do danej przeglądarki:

https://adblockplus.org/

Ponadto może Pan/i zapobiec instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce internetowej; zaznacza się jednak, że w takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Przetwarzane informacje są zapisywane na okres 26 miesięcy i automatycznie usuwane po upływie tego okresu przechowywania.

Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi w związku z Google Analytics można zaczerpnąć z deklaracji Google dotyczącej ochrony danych:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wskazówki dotyczące ustawień Google odnoszących się do sfery prywatnej można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

- Google Universal Analytics

Wykorzystujemy Google Analytics w wersji „Universal Analytics”. „Universal Analytics” to procedura w ramach Google Analytics, w której analiza użytkownika odbywa się na podstawie ID użytkownika zaszyfrowanego pod pseudonimem, przez co tworzy się opatrzony pseudonimem profil użytkownika z informacjami dotyczącymi korzystania z różnych urządzeń (tzw. „cross device tracking”).

- Tworzenie grup docelowych przy pomocy Google Analytics

Wykorzystujemy Google Analytics, aby poprzez ogłoszenia aktywowane w ramach usług reklamowych Google i partnerów tej firmy wyświetlać je tylko takim użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy wykazują określony cechy
(np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które jest określane na podstawie odwiedzanych stron), o których informujemy Google (tzw. „remarketing audiences” lub „Google Analytics Audiences”). Przy pomocy Remarketing Audiences chcielibyśmy także zagwarantować, że nasze ogłoszenia reklamowe odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników.

- Google Adsense ze spersonalizowanymi ogłoszeniami

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, („Google”).

Google posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z serwisu AdSense, dzięki któremu ogłoszenia są wyświetlane na naszej stronie internetowej i za to wyświetlanie oraz za inny sposób wykorzystania otrzymujemy wynagrodzenie. W tym celu przetwarzane są dane związane z użytkowaniem, jak np. kliknięcie w ogłoszenie reklamowe i adresy IP użytkowników, przy czym adres IP jest skracany o dwa ostatnie znaki. W związku z czym przetwarzanie danych użytkowników odbywa się pod pseudonimem.

Wykorzystujemy Adsense ze spersonalizowanymi ogłoszeniami. Przy tym Google na podstawie stron odwiedzanych przez użytkowników lub na podstawie wykorzystywanych aplikacji i stworzonych na tej bazie profili użytkowników może wyciągać wnioski dotyczące ich zainteresowań. Reklamodawcy wykorzystują ten informacje, aby swoje kampanie nakierować na zainteresowania użytkowników, co przynosi korzyści zarówno użytkownikom, jak i reklamodawcom. Dla Google ogłoszenia są spersonalizowane wtedy, gdy zgromadzone lub znane dane określają wybór ogłoszeń lub mają na niego wpływ. Chodzi tu między innymi o wcześniejsze wyszukiwania w internecie, aktywność, wizyty na stronach internetowych, korzystanie z aplikacji, informacje demograficzne i dotyczące lokalizacji. Powyższe obejmuje w szczególności: targeting demograficzny, targeting pod kątem kategorii zainteresowań, remarketing oraz targeting na listach porównawczych klientów i listach grup docelowych, które są ładowane w DoubleClickBid Managerze lub Campaign Managerze.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Google oraz możliwości dokonania ustawień i złożenia sprzeciwu można uzyskać z deklaracji Google dotyczącej ochrony danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących sposobu prezentacji wyświetlanych przez Google reklam (https://adssettings.google.com/authenticated).

- Google AdWords i pomiar konwersji

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, („Google”).

Google posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procedury marketingu online Google „AdWords”, aby publikować ogłoszenia reklamowe w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, materiałach wideo, na stronach internetowych itd.), które będą wyświetlane użytkownikom, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani reklamą. To pozwala nam na wyświetlanie reklam związanych z naszą ofertą online i prezentowanie ich tylko tym użytkownikom, którzy mogą być daną reklamą zainteresowani. Jeżeli danemu użytkownikowi wyświetlają się np. reklamy produktów, którymi zainteresował się w innej ofercie online, mówi się o „remarketingu”. Do tego celu w przypadku otwarcia naszej lub innych stron, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, bezpośrednio przez firmę Google wykonywany jest kod Google i ze stroną wiązane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kod, zwane także „web beacons”). Przy ich pomocy na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być stosowane także porównywalne technologie). W pliku tym odnotowuje się, na jakie strony wchodził użytkownik, jakimi treściami się interesuje i w jakie oferty użytkownik klikał, ponadto zapisywane są tam informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony, z której użytkownik trafił na daną stronę, czas wizyty oraz inne dane dotyczące korzystania z oferty online.

Otrzymujemy także indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje zebrane przy pomocy pliku cookie konwersji służą firmie Google do tworzenia statystyk konwersji dla nas. Otrzymujemy jednak tylko informacje dotyczące łącznej liczby anonimowych użytkowników, którzy klikali w nasze ogłoszenia reklamowe i zostali przekierowani do strony z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, przy pomocy których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkowników.

Dane użytkowników w ramach sieci reklamowej Google są przetwarzane pod pseudonimami. To znaczy, że firma Google nie zapisuje i nie przetwarza np. imion i nazwisk lub adresów mailowych użytkowników, a przetwarza istotne dane w odniesieniu do plików cookie w ramach opatrzonych pseudonimami profili użytkowników. Czyli z perspektywy firmy Google ogłoszeniami reklamowymi nie zarządza się dla konkretnie zidentyfikowanej osoby i nie wyświetla się jej ich, wyświetla się je posiadaczowi plików cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraził wobec firmy Google wyraźną zgodę na to, aby przetwarzać te dane bez korzystania z pseudonimu. Informacje zebrane na temat użytkowników są przekazywane do Google i zapisywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych przez Google oraz możliwości dokonania ustawień i złożenia sprzeciwu można zaczerpnąć z deklaracji Google dotyczącej ochrony danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących sposobu prezentacji wyświetlanych przez Google reklam (https://adssettings.google.com/authenticated).

- Google Doubleclick

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, („Google”).

Google posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procedury marketingowej online Google „Doubleclick”, aby umieszczać ogłoszenia reklamowe w sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarkach, materiałach wideo, na stronach internetowych itd.). Doubleclick charakteryzuje się tym, że ogłoszenia reklamowe są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podstawie przewidywanych zainteresowań użytkownika. To pozwala nam na wyświetlanie reklam związanych z naszą ofertą online i prezentowanie ich tylko tym użytkownikom, którzy mogą być daną reklamą zainteresowani. Jeżeli danemu użytkownikowi wyświetlają się np. reklamy produktów, którymi zainteresował się w innej ofercie online, mówi się o „remarketingu”. Do tego celu w przypadku otwarcia naszej lub innych stron, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, bezpośrednio przez firmę Google wykonywany jest kod Google i ze stroną wiązane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kod, zwane także „web beacons”). Przy ich pomocy na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być stosowane także porównywalne technologie). W pliku tym odnotowuje się, na jakie strony wchodził użytkownik, jakimi treściami się intersuje i w jakie oferty użytkownik klikał, ponadto zapisywane są tam informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony, z której użytkownik trafił na stronę z ofertą, czas wizyty oraz inne dane dotyczące korzystania z oferty online.

Zapisywany jest także adres IP użytkownika, przy czym w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach-stronach porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest on skracany i tylko w wyjątkowych przypadkach w całości wysyłany na serwer Google w USA, gdzie podlega skróceniu. Wymienione powyżej informacje mogą być przez firmę Google wiązane także z takimi informacjami z innych źródeł. Jeżeli użytkownik wchodzi następnie na inne strony, na podstawie jego domniemanych zainteresowań i jego profilu użytkownika wyświetlają mu się dedykowane dla niego ogłoszenia reklamowe.

Dane użytkowników w ramach sieci reklamowej Google są przetwarzane pod pseudonimami. To znaczy, że firma Google nie zapisuje i nie przetwarza np. imion i nazwisk lub adresów mailowych użytkowników, ale przetwarza istotne dane w odniesieniu do plików cookie w ramach opatrzonych pseudonimami profili użytkowników. Czyli z perspektywy firmy Google ogłoszeniami reklamowymi nie zarządza się dla konkretnie zidentyfikowanej osoby i nie wyświetla się jej ich, wyświetla się je posiadaczowi plików cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraził wobec firmy Google wyraźną zgodę na to, aby przetwarzać te dane bez korzystania z pseudonimu. Informacje zebrane na temat użytkowników w ramach usług marketingowych Google są przekazywane do Google i zapisywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych przez Google oraz możliwości dokonania ustawień i złożenia sprzeciwu można zaczerpnąć z deklaracji Google dotyczącej ochrony danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących sposobu prezentacji wyświetlanych przez Google reklam (https://adssettings.google.com/authenticated).

 - YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy materiały wideo z serwisu YouTube oraz wtyczki YouTube. YouTube to serwis oferowany przez YouTube LLC („YouTube“), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, który udostępnia odpowiednie materiały. YouTube LLC to spółka-córka Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Powiązanie z serwisem YouTube odbywa się poprzez włączenie go w ofertę znajdującą się na naszej stronie poprzez tzw. „iFrames”. W przypadku ładowania iFrames YouTube lub Google może ewentualnie zbierać informacje (także dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można przy tym wykluczyć, ze YouTube lub Google przesyła te informacje także na serwer w kraju trzecim.

Informacje dotyczące posiadanego przez Google certyfikatu Privacy Shield oraz inne istotne dane dotyczące przetwarzania danych przez Google w ramach korzystania z usług Google można znaleźć w następującym rozdziale niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych: „5) Informacje dotyczące usług Google”.

My sami nie gromadzimy danych, jeżeli oglądają Państwo film z serwisu YouTube na naszych stronach.

Poprzez wykorzystanie materiałów z YouTube realizujemy cel, jakim jest możliwość prezentacji różnych materiałów wideo na naszej stronie, a tym samym bezpośrednie udostępnianie materiałów.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wymagany tu uprawniony interes polega na wielkich korzyściach, jakie daje serwis YouTube. Dzięki wykorzystaniu zewnętrznych materiałów wideo odciążamy nasze serwery, a tym samym odpowiednie zasoby możemy wykorzystać w inny sposób. Może to m. in. zwiększać stabilność naszych serwerów. YouTube lub Google ma ponadto uprawniony interes związany z zebranymi danymi (osobowymi), aby móc poprawiać własne usługi.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Bliższe informacje można znaleźć we wskazówkach YouTube lub firmy Google dotyczących ochrony danych, które dostępne są pod następującym adresem: www.google.com/policies/privacy/

Wskazówki dotyczące ustawień Google odnoszących się do sfery prywatnej można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

- Google Fonts

Wykorzystujemy czcionki („Google Fonts”) oferowane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deklaracja w sprawie ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/, opt out:https://adssettings.google.com/authenticated.

- Google ReCaptcha        

Wykorzystujemy funkcję rozpoznawania botów, np. przy uzupełnianiu formularzy online („ReCaptcha”) oferowaną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deklaracja w sprawie ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/, opt out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Google Maps

Wykorzystujemy mapy z serwisu „Google Maps” oferowane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do przetwarzanych danych mogą przynależeć w szczególności adresy IP i dane dotyczące lokalizacji użytkowników, które jednak nie mogą być gromadzone bez ich zgody (z reguły realizacja na bazie ustawień urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Deklaracja w sprawie ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/, opt out:https://adssettings.google.com/authenticated.

- W przypadku wykorzystania usług i treści podmiotów trzecich

W ramach naszej oferty online ze względu na nasz uprawniony interes (tj. interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznemu wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) wykorzystujemy treści i usługi podmiotów trzecich, w ramach których udostępniamy odpowiednie treści i serwisy, jak np. materiały wideo lub czcionki (zwanej dalej jednolicie „treściami”).
Warunkiem jest tu jednak udostępnienie podmiotom trzecim oferującym te treści adresu IP użytkownika, gdyż bez tego adresu treści nie mogą zostać wysłane do przeglądarki internetowej. Adres IP jest tym samym wymagany do zaprezentowania tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adres IP jedynie do udostępnienia przedmiotowych treści. Podmioty trzecie mogą także wykorzystywać do celów statystycznych lub marketingowych tak zwane pixel tags (niewidoczne grafiki, określane także jako „web beacons”). Przy pomocy „pixel tags” mogą być analizowane takie informacje jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje pod pseudonimami mogą być ponadto zapisywane w plikach cookie na urządzeniach użytkowników i mogą one zawierać między innymi informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony odsyłające, czas wizyty oraz inne dane dotyczące sposobu korzystania z naszej oferty online, mogą być też wiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

- Newsletter

Poniższe wskazówki zawierają informacje dotyczące treści naszego newslettera oraz procedury rejestracji, wysyłki i analizy statystycznej, a także informacje dotyczące prawa do sprzeciwu. Decydując się na abonament naszego newslettera, wyraża Pan/i zgodę na jego otrzymywanie oraz na stosowanie opisanej procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy newsletter, maile oraz inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) tylko za zgodą odbiorcy lub w przypadku występowania pozwolenia prawnego. Jeżeli w ramach rejestracji do newslettera jego treść jest konkretnie opisana, wówczas jest ona miarodajna dla zgody użytkownika. Poza tym nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych produktów i towarzyszących im informacji (np. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa), ofert, akcji specjalnych i naszego przedsiębiorstwa.

Double opt in i protokołowanie: Zgłoszenie do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt in. Oznacza to, że po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pan/i mail, w którym zostanie Pan/i poproszona/y o potwierdzenie zgłoszenia. Potwierdzenie to jest potrzebne, aby nikt nie mógł się zgłaszać, wykorzystując adres e-mail innej osoby. Zgłoszenia do newslettera podlegają zaprotokołowaniu, aby można było potwierdzić proces zgłaszania zgodnie z wymogami prawnymi. Protokół obejmuje zapis daty i godziny zgłoszenia się i potwierdzenia, ale również adres IP. Protokołowane są także zmiany Pani/Pana danych zapisanych w serwisie wysyłającym.

Dane do zgłoszenia: Aby się zarejestrować jako abonent newslettera, wystarczy podać adres mailowy. Opcjonalnie możemy poprosić o podanie imienia, aby newsletter był zaadresowany bardziej osobiście.

Wysyłka newslettera i związany z nim pomiar skuteczności odbywają się na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, art. 7 RODO w zw. z § 107 ust. 2 [niem.] ustawy o telekomunikacji lub – jeżeli zgoda nie jest wymagana – na podstawie naszego uprawnionego interesu w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z § 107 ust. 2 i 3 [niem.] ustawy o telekomunikacji.

Protokołowanie procedury zgłaszania odbywa się na podstawie naszego uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes polega na wykorzystaniu przyjaznego dla użytkownika oraz bezpiecznego systemu newsletterowego, który z jednej strony służy naszym interesom handlowym, z drugiej zaś spełnia oczekiwania użytkowników, a przy tym pozwala na ewidencjonowanie zgód.

Wypowiedzenie/cofnięcie – w każdym momencie można wypowiedzieć możliwość otrzymywania newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę na jego otrzymywanie. Link do wypowiedzenie newslettera można znaleźć na końcu każdej wiadomości. Otrzymane adresy mailowe ze względu na nasz uprawniony interes możemy przechowywać przez okres trzech lat przed ich usunięciem, abyśmy mogli potwierdzić otrzymanie jednorazowej zgody. Przetwarzanie tych danych ogranicza się do celu, jakim jest możliwa obrona przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie można złożyć w każdej chwili, jeżeli potwierdzi się przy tym, że wcześniej została udzielona zgoda.

- Newsletter - Mailchimp

Wysyłka newslettera odbywa się przy wykorzystaniu usługi „MailChimp” oferowanej przez platformę amerykańskiego przedsiębiorstwa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Postanowienia tego oferenta usług wysyłkowych dotyczące ochrony danych dostępne są tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat Privacy Shield, gwarantując w ten sposób, że będzie przestrzegać europejskiego poziomu ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Z usług firmy wysyłkowej korzystamy w związku z naszym uprawnionym interesem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

Przedsiębiorstwo wysyłkowe może wykorzystywać dane odbiorców zaszyfrowane pseudonimami, tj. bez przyporządkowania do danego użytkownika, do optymalizacji i poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i sposobu prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Przedsiębiorstwo wysyłkowe nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby kierować do nich bezpośrednią korespondencję lub w celu przekazania danych podmiotom trzecim.

- Newsletter – pomiar skuteczności

Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, tj. kilkupikselowy plik, który przy otwieraniu newslettera jest pobierany z naszego serwera lub – jeżeli korzystamy z usług firmy wysyłkowej – z jej serwera. W ramach pobrania tego pliku gromadzone są w pierwszej kolejności informacje techniczne, takie jak dane przeglądarki i systemu, ale również Pani/Pana adres IP i moment otwarcia dokumentu.

Informacje te wykorzystuje się do poprawy technicznej serwisu na podstawie danych technicznych lub danych grup docelowzch oraz na podstawie sposobu odczytu wiadomości określanego poprzez „trasę otwierania” (określaną przy pomocy adresu IP) lub czasu otwierania. Dane statystyczne obejmują także stwierdzenie, czy newslettery sa otwierane, kiedy są otwierane i w jakie linki się klika. Informacje te z przyczyn technicznych mogą zostać wprawdzie przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera, naszym celem ani też celem angażowanego przedsiębiorstwa wysyłkowego – jeżeli takowe działa na nasze zlecenie – nie jest jednak obserwacja indywidualnych użytkowników. Analiza służy nam raczej do tego, by określić przyzwyczajenia naszych użytkowników dotyczące czytania przesyłanych treści oraz by dopasować treści do użytkowników, względnie do ich zainteresowań.

- W przypadku korzystania z „funkcji komentowania i czatu”

Na naszej stronie znajdują się różne funkcje umożliwiające wpisywanie komentarzy i korzystanie z czatu, z których mogą Państwo skorzystać w celu skomentowania naszej oferty lub nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami serwisu. Jeżeli korzystają Państwo z tej funkcji, przetwarzane są dane wpisywane do pól formularzy.

Jeżeli nie jest Pan/i u nas zarejestrowana/y i zalogowana/y, wówczas gromadzone są następujące dane.

Dane obowiązkowe:

·         Imię i nazwisko

·         Informacje wynikające każdorazowo z treści wiadomości

Ponadto może Pan/i podać następujące dane jako informacje fakultatywne. Dotyczy to potencjalnie następujących danych:

·         E-mail

Jeżeli jest Pan/i u nas zarejestrowana/y lub zalogowan/y, wówczas przetwarzane są dane z Pani/Pana profilu, przy czym wraz z danym wpisem publikowana jest tylko nazwa Pani/Pana profilu.

Dane obowiązkowe i fakultatywne są traktowane tak samo. Dane obowiązkowe sa niezbędne, aby można było dokonać weryfkiacji Pani/Pana wpisu oraz zagwarantować przyporządkowanie i odniesienie do wpisów.

Przy wysyłaniu wiadomości przetwarza się ponadto następujące dane:

·         Pani/Pana adres IP

·         data i godzina wysyłki

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwu wymiany informacji z innymi członkami naszej społeczności, pozostawienia pomocnych komentarzy do poszczególnych ofert, a także zaoferowanie dynamicznej strony, w której tworzenie zaangażowana będzie także społeczność kliencka. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą zapobieganiu nadużyciom naszych funkcji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uprawniony interes polega na możliwości zaoferowania użytkownikom atrakcyjnych i aktualnych informacji/ofert. Ponadto występuje uprawniony interes, aby dowiedzieć się, co porusza naszych użytkowników oraz gdzie widzą możliwość dokonania usprawnień.

Dane osobowe będą przy tym przetwarzane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania funkcji.

Dodatkowo gromadzone podczas wysyłania danej funkcji dane osobowe są usuwane po upływie maksymalnie „OKRES” dni. Pani/Pana adres IP jest usuwany natychmiast po zebraniu danych.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu. Swój sprzeciw może Pan/i przesłać do nas lub przekazać nam go w każdym momencie (np. mailem na adres datenschutz@tanio.co).

Ponadto może Pan/i samodzielnie usuwać ze strony swoje komentarze dodane po zarejestrowaniu się jako użytkownik.

Odbiorcą danych jest nasz dostawca hostingu, który działa w ramach porozumienia dotyczącego przetwarzania danych na zlecenie.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z oferowanych przez nas funkcji lub nie będzie to możliwe w pełnym zakresie.

- WhatsApp

Przez telefon komórkowy może się Pan/i zarejestrować, aby otrzymywać informacje, oferty itd. przez WhatsApp. Otrzymany w ramach rejestracji numer telefonu komórkowego jest przetwarzany przez naszego usługodawcę technicznego WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstr. 32, 80336 Monachium. WhatsBroadcast może przetwarzać w szczególności następujące dodatkowe dane:

·         Pani/Pana dane użytkownika zapisane na platformie Messenger;

·         dane Pani/Pana urządzenia;

·         wszystkie wysłane do serwisu wiadomości oraz informacje, które wiadomości zostały przeczytane i były kliknięte

·         data i godzina logowania oraz adres IP

Więcej informacji można znaleźć w deklaracji WhatsBroadcast dotyczącej ochrony danych dostępnej pod adresemhttps://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz/.

WhatsBroadcast przetwarza numer telefonu komórkowego tylko w celu zagwarantowania prawidłowego działania usługi WhatsApp (np. wysyłka i odbiór wiadomości)

Celem przetwarzania dodatkowych danych jest możliwość stworzenia kategorii użytkowników, do których będą wysyłane odpowiednie wiadomości (np. jeżeli dokonał/a Pan/i wyboru różnych kategorii, które Panią/Pana interesują).

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje uprawniony interes w tym, abyśmy przekazywali Pani/Panu aktualne oferty. Ponadto występuje również uprawniony interes, abyśmy mogli przedkładać Pani/Panu indywidualnie dostosowaną ofertę. Występuje także uprawniony interes w tym, abyśmy udokumentowali Pani/Pana rejestrację, zapobiegając w ten sposób nadużyciom w korzystaniu z oferowanych przez nas funkcji.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu. W każdej chwili poprzez czat w programie WhatsApp może Pan/i przesłać do nas wiadomość o treści „STOP”. Wówczas nie będzie już Pani otrzymywać od nas wiadomości. Ponadto poprzez czat może Pan/i wysłać wiadomość o treści „USUNĄĆ WSZYSTKIE DANE”. Wówczas wszelkie zapisane dane dotyczące Pani/Pana osoby zostaną usunięte.

Z naszym usługodawcą, tj. WhatsBrodcast, podpisaliśmy porozumienie w sprawie przetwarzania danych na zlecenie. Zatem dane są przetwarzane na nasze zlecenie. Nie ma jednak miejsca przekazywanie tych danych podmiotom trzecim lub ich samodzielne przetwarzanie przez WhatsBroadcast.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Bez niezbędnych danych nie możemy Pani/Panu jednak udostępniać przez WhatsApp informacji ani ofert.

- ADCELL

Na naszej stronie wykorzystujemy ADCELL. ADCELL to niemiecka sieć afiliacyjna służąca do marketingu afiliacyjnego. Serwis ADCELL jest prowadzony przez Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin.

Przy pomocy ADCELL zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez ADCELL („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie ADCELL swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie ADCELL jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprze linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie ADCELL, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez ADCELL. Na tej stronie istnieje możliwość, aby firma ADCELL rozpoznała, że poprzez naszą stronę trafili Państwo do określonej oferty. W ten sposób można potwierdzić także ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez ADCELL, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

Pod adresem https://www.adcell.de/datenschutz może Pan/i zlecić wygenerowanie pliku cookie, który zapobiegnie dalszemu przetwarzaniu Pani/Pana danych. Ponadto w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji można znaleźć pod podanym linkiem https://www.adcell.de/datenschutz oraz pod adresem https://www.adcell.de/agb.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z oferowanych przez nas funkcji lub nie będzie to możliwe w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robilć. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

W przypadku korzystania z „adgoal”

Na naszej stronie wykorzystujemy adgoal. adgoal to niemiecka sieć afiliacyjna służąca do marketingu afiliacyjnego. Adgoal należy do adgoal GmbH, Schellengasse 2, 74072 Heilbronn, Niemcy.

Przy pomocy adgoal zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez adgoal („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie adgoal swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie adgoal jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie adgoal, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez adgoal. Na tej stronie istnieje możliwość, aby firma adgoal rozpoznała, że na naszej stronie zwrócili Państwo uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na określoną stronę. W ten sposób można potwierdzić także ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.adgoal.de/de/privacy-user.html

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez adgoal, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

Pod adresem https://www.smartredirect.de/optout/ może Pan/i zlecić wygenerowanie pliku cookie, który zapobiegnie dalszemu przetwarzaniu Pani/Pana danych. Ponadto w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z oferowanych przez nas funkcji lub nie będzie to możliwe w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- affilinet       

Na naszych stronach wykorzystujemy affilinet. Affilinet jest siecią marketingu afiliacyjnego. Affilinet należy do affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.

Przy pomocy affilinet zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez affilinet („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie affilinet swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie affilinet jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Firma affilinet deklaruje, że podpisała „Code of Conduct Affiliate Marketing dla Sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej [Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V.], zobowiązując się tym samym do zabezpieczenia i rozbudowania wysokich standardów jakościowych w marketingu afiliacyjnym, por.

https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie affilinet, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez affilinet. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma affilinet rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić także ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez affilinet, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji na temat affiliate można znaleźć także pod adresem https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz orazhttps://www.affili.net/de/footeritem/agb.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- belboon

Na naszych stronach wykorzystujemy belboon. belboon jest siecią marketingu afiliacyjnego. belboon należy do belboon GmbH, Weinmeisterstraße 12-14, 10178 Berlin. Przy pomocy belboon zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez belboon („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie belboon swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie belboon jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Firma belboon deklaruje, że podpisała „Code of Conduct Affiliate Marketing dla Sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej [Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V.], zobowiązując się tym samym do zabezpieczenia i rozbudowania wysokich standardów jakościowych w marketingu afiliacyjnym, por.

https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie belboon, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez belboon. Dzięki temu istnieje możliwość, aby firma belboon rozpoznała, że zwrócili tu Państwo uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na określoną stronę. W ten sposób można potwierdzić także ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez belboon, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji na temat belboon można znaleźć pod adresem https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/ orazhttps://www.belboon.com/de/ueber-uns/agb/.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- AWIN

Na naszych stronach wykorzystujemy AWIN. AWIN jest siecią marketingu afiliacyjnego. AWIN należy do AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.

Przy pomocy AWIN zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez AWIN („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie AWIN swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie AWIN jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Firma AWIN deklaruje, że podpisała „Code of Conduct Affiliate Marketing dla Sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej [Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V.], zobowiązując się tym samym do zabezpieczenia i rozbudowania wysokich standardów jakościowych w marketingu afiliacyjnym, por.

https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie AWIN, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez AWIN. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma AWIN rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. W ten sposób można potwierdzić także ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez AWIN, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji na temat AWIN można znaleźć także pod adresem https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy ihttps://www.awin.com/de/allgemeine-geschaftsbedingungen/allgemeine-geschaftsbedingungen-publisher-2017.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- Tradedoubler

Na naszej stronie korzystamy z serwisu Tradedoubler. Tradedoubler to niemiecka sieć afiliacyjna do marketingu afiliacyjnego prowadzona przez Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Monachium, telefon: +49 89 2158 720, faks: +49 89 2158 7211.

W przypadku marketingu afiliacyjnego afiliant przekierowuje swoich odwiedzających najczęściej z wykorzystaniem własnych treści (strona internetowa, newletter itp.) do oferty danego podmiotu prowadzącego program (tzw. „merchant” – reklamodawca). Merchant regularnie oferuje towar lub usługę i reklamuje go/ją w ramach programu partnerskiego Tradedoubler. W przypadku osiągnięcia zdefiniowanego wyniku (transakcja, lead, sprzedaż) afiliant otrzymuje prowizję.

W firmie Tradedoubler jesteśmy zarejestrowani jako „afiliant”, a zatem udostępniamy „merchantom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Firma Tradedoubler deklaruje, że podpisała „Code of Conduct Affiliate Marketing dla Sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej [Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V.], zobowiązując się tym samym do zabezpieczenia i rozbudowania wysokich standardów jakościowych w marketingu afiliacyjnym, por.

https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/

Po kliknięciu w przypisane linki reklamowe prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywanyplik cookie Tradedoubler, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez Tradedoubler. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma Tradedoubler rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić również ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez Tradedoubler, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

Pod adresem http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/ ma Pan/i możliwość aktywacji pliku cookie typu opt out. Ponadto pod poniższym linkiem w rozdziale „Targeting information” można znaleźć okienko, w którym po wybraniu „Delete targeting cookies” (w ramce należy przewinąć do samego dołu) istnieje możliwość wybrania funkcji „clear cookies” i/lub „block targeted ads”.

Ponadto w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji dotyczących ochrony danych w odniesieniu do Tradedoublera można znaleźć pod adresem:

http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/

Więcej informacji w sprawie sposobu działania Tradedoublera można znaleźć pod adresem:

http://www.tradedoubler.com/de/technologie/daten/

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- Webgains

Na naszych stronach wykorzystujemy Webgains. Webgains jest siecią marketingu afiliacyjnego. Webgains należy do ad peppermedia GmbH,
FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Norymberga, Niemcy.

W przypadku marketingu afiliacyjnego afiliant przekierowuje swoich odwiedzających najczęściej z wykorzystaniem własnych treści (strona internetowa, newsletter itp.) do oferty danego podmiotu realizującego określony program (tzw. „merchant” – reklamodawca). Merchant regularnie oferuje towar lub usługę i reklamuje go/ją w ramach programu partnerskiego Tradedoubler. W przypadku osiągnięcia zdefiniowanego wyniku (transakcja, lead, sprzedaż) afiliant otrzymuje prowizję.

W firmie Webgains jesteśmy zarejestrowani jako „afiliant”, a zatem udostępniamy „merchantom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Firma Webgains deklaruje, że podpisała „Code of Conduct Affiliate Marketing dla Sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej [Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V.], zobowiązując się tym samym do zabezpieczenia i rozbudowania wysokich standardów jakościowych w marketingu afiliacyjnym, por.

https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie Webgains, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez Webgains. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma Webgains rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić również ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Więcej informacji na temat plików cookie w ramach Webgains można uzyskać pod adresem:http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez Webgains, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji na temat Webgains można znaleźć pod adresem http://www.webgains.com

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- eBay Partner Network

Na naszych stronach korzystamy z eBay Partner Network („eBay“). eBay jest siecią marketingu afiliacyjnego. eBay Partner Network należy do eBay Partner Network Inc. 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.

Poprzez serwis eBay zgłoszeni partnerzy („podmioty publikujące”) mogą reklamować na swoich stronach internetowych produkty różnych reklamodawców. Do tego celu przez eBay mogą być udostępniane różne materiały reklamowe, takie jak dane, obrazy, teksty, linki, widgety, formaty linków i inne narzędzia do linkowania lub informacje. Celem partnerów eBay jest to, aby użytkownicy końcowi poprzez reklamę dostali się na strony z ofertą reklamodawców i złożyli zamówienie. Za takie zamówienie partnerzy otrzymują prowizję lub premię.

W firmie eBay jesteśmy zarejestrowani jako „partner”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie eBay, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez eBay. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma eBay rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić również ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://partnernetwork.ebay.de/affiliate-tracking/

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez eBay, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez eBay Partner Network można znaleźć tutaj:https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez eBay Partner Network, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji na temat eBay Partner Network można także znaleźć pod adresem https://partnernetwork.ebay.de/how-it-works/ orazhttps://partnernetwork.ebay.de/legal#network-agreement.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- Program partnerski Amazon

Na naszej stronie korzystamy z programu partnerskiego Amazon. Program partnerski Amazon to sieć marketingu afiliacyjnego. Program partnerski Amazon jest prowadzony przez Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. oraz Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą przy 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium. Jako podmiot przetwarzający dane na ich zlecenie działa Amazon Deutschland Services GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Monachium.

Przy pomocy programu partnerskiego Amazon zarejestrowani uczestnicy mogą reklamować produkty na swoich stronach internetowych. Do tego celu program partnerski może udostępniać różne materiały reklamowe, takie jak dane, obrazy, teksty, linki, widety, formaty linków i inne narzędzia do linkowania lub informacje. Celem uczestników programu partnerskiego Amazon jest doprowadzenie do tego, aby użytkownicy końcowi dzięki ich reklamom złożyli „kwalifikowane zamówienie” w firmie Amazon. Za takie zamówienie uczestnicy programu otrzymują zwrot kosztów reklamy.

Jesteśmy zarejestrowani jako członek programu partnerskiego Amazona.

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie Amazona, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez Amazon. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma Amazon rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić również ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji. Amazon może rozpoznać Pani/Pana urządzenie na podstawie tego ID i proponować Pani/Panu np. spersonalizowaną reklamę.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Amazon można znaleźć tutaj:https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych w ramach programu partnerskiego Amazong, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu.

Pod adresem https://www.amazon.de/adprefs można dokonać zmiany ustawień tak, że Amazon nie będzie wyświetlał Pani/Panu spersonalizowanych reklam. Proszę w związku z tym zapoznać się z pozostałymi wskazówkami na stronie.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. Może Pan/i także ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu okna przeglądarki.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Więcej informacji dotyczących programu partnerskiego Amazon można znaleźć też pod adresem https://partnernet.amazon.de/ orazhttps://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000.

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z naszej strony w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

- Groupon Partner Network (GPN)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Groupon Partner Network (dalej GPN). GPN to sieć afiliacyjna służąca do marketingu afiliacyjnego. W Europie GPN należy do Groupon International Limited, Lower Ground Floor, 1 Connaught House, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia.

Przy pomocy GPN zalogowani użytkownicy w ramach różnych programów mogą reklamować swoje oferowane online towary i usługi („reklamodawcy”). W tym celu zarejestrowane osoby poprzez GPN („podmiot publikujący”) udostępniają „reklamodawcom” lub firmie GPN swoje środowisko reklamowe, jak np. strony internetowe.

W firmie GPN jesteśmy zarejestrowani jako „podmiot publikujący”, a zatem udostępniamy „reklamodawcom” (poprzez linki) miejsce na reklamę na naszej stronie.

Po kliknięciu w przypisane linki prowadzące do oferty na zewnętrznych stronach, w Pani/Pana systemie jest zapisywany plik cookie GPN, który zawiera między innymi ID umożliwiające odpowiednie przyporządkowanie przez GPN. W ten sposób istnieje możliwość, aby firma GPN rozpoznała, że zwrócili Państwo na naszej stronie uwagę na określoną ofertę i poprzez nią trafili Państwo na stronę reklamodawcy. Tak można potwierdzić również ewentualny zakup produktu i przypisać go naszemu ID afiliacji.

Nie można przy tym wykluczyć, ze GPN przesyła te informacje także na serwer w kraju trzecim.

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez GPN można znaleźć pod adrsemhttps://www.groupon.com/legal/cookiepolicy

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w Grouponie znajdą Państwo pod adresem:

https://www.groupon.de/legal/privacypolicy#localPrivacy

Celem przetwarzania danych jest możliwość potwierdzenia pomyślnego zakończenia różnych operacji (transakcja, lead, sprzedaż) i realizacja wypłaty prowizji.

Podstawę prawną dla opisanego tu przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Występuje interes gospodarczy w tym, abyśmy zlecali ewidencjonowanie pomyślnych transakcji realizowanych przez GPN, gdyż z ten sposób finansujemy naszą ofertę.

Dane będą przy tym zapisane tylko w okresie, w którym będzie to niezbędne do udostępniania przedmiotowych funkcji. 

Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej może Pan/i ograniczyć lub całkowicie zablokować generowanie plików cookie. GPN wskazuje ponadto na stronyhttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/choices/, gdzie można skorzystać z formuły „opt out”.

Tu można się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać pliki cooki w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia plików cookie:

Google Chrome: strona

Mozilla Firefox: strona

Apple Safari: strona

Microsoft Internet Explorer: strona

Microsoft Edge: strona

Udostępnianie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Nie jest Pan/i też zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych. Ich nieudostępnienie będzie jednak miało ten skutek, że nie będzie Pan/i mogła/mógł korzystać z oferowanych przez nas funkcji lub nie będzie to możliwe w pełnym zakresie.

Nie zapisujemy danych z sieci afiliacyjnej wraz z danymi naszych użytkowników lub innymi danymi, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować ID afiliacyjnego do żadnej osoby i nie mamy też interesu w tym, aby to robić. W żadnym momencie nie prowadzimy profilingu.

-  Sieci społecznościowe i linki zewnętrzne

Oprócz niniejszej strony jesteśmy obecni także w różnych mediach społecznościowych, do których można przejść, klikając w odpowiednie przyciski na naszej stronie. W przypadku Pani/Pana wizyty na naszej stronie w serwisie społecznościowym do operatora serwisu mogą być ewentualnie wysyłane dane osobowe. Możliwe, że oprócz zapisu konkretnych danych podanych przez Panią/Pana w tym serwisie społecznościowym przez operatora tegoż serwisu przetwarzane będą inne informacje.

Ponadto operator serwisu społecznościowego może przetwarzać ważne dane systemu komputerowego, przy pomocy którego wchodzi Pan/i na stronę serwisu – na przykład Pani/Pana adres IP, typ wykorzystywanego procesora i wersję przeglądarki wraz z wtyczkami.

Jeżeli podczas wizyty na takiej stronie jest Pan/i zalogowana/y do swojego konta użytkownika danej sieci, wówczas sieć społecznościowa może przypisać Pani/Pana wizytę na naszej stronie w serwisie temu kontu.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych w danym serwisie oraz dalszego przetwarzania Pani/Pana danych, a także Pani/Pana związanych z tym praw zawarte są w postanowieniach wydawanych przez odpowiedni podmiot odpowiedzialny.

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Pragniemy również zaznaczyć, że nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron podmiotów obcych, przy czym nie mamy wpływu na przetwarzanie danych na stronach tych podmiotów.

- Program partnerski Booking.com

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jesteśmy członkiem programu partnerskiego Booking. com, który został uruchomiony z myślą o udostępnianiu medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego poprzez umieszczanie ogłoszeń reklamowych i linków do strony Booking.com można uzyskać zniżki w kosztach reklamy (tzw. system afiliacyjny). Booking.com wykorzystuje pliki cookie do potwierdzania pochodzenia rezerwacji. Booking.com może między innymi stwierdzić, że kliknęła Pani / kliknął Pan w link partnera umieszczony na tej stronie i następnie dokonał/a Pan/i rezerwacji przez Booking.com.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Booking.com i możliwości złożenia sprzeciwu można zaczerpnąć z deklaracji przedsiębiorstwa dotyczącej ochrony danych: https://www.booking.com/content/privacy.de.html.

- Program partnerski Agoda.com

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jesteśmy członkiem programu partnerskiego Agoda. com, który został uruchomiony z myślą o udostępnianiu medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego poprzez umieszczanie ogłoszeń reklamowych i linków do strony Agoda.com można uzyskać zniżki w kosztach reklamy (tzw. system afiliacyjny). Agoda.com wykorzystuje pliki cookie do potwierdzania pochodzenia rezerwacji. Agoda.com może między innymi stwierdzić, że kliknęła Pani / kliknął Pan w link partnera umieszczony na tej stronie i następnie zawarł/a Pan/i umowę na stronie lub za pośrednictwem strony Agoda.com.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Agoda.com i możliwości złożenia sprzeciwu można zaczerpnąć z deklaracji przedsiębiorstwa dotyczącej ochrony danych: https://www.agoda.com/de-de/info/agoda-privacy.html.

- Program partnerski Digistore24

Na podstawie naszego uprawnionego interesu (tj. interesu w ekonomicznym wykorzystaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jesteśmy członkiem programu partnerskiego Digistore24 GmbH, St. -Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, który został uruchomiony z myślą o udostępnianiu medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego poprzez umieszczanie ogłoszeń reklamowych i linków do strony Digistore24 można uzyskać zniżki w kosztach reklamy (tzw. system afiliacyjny). Digistore24 wykorzystuje pliki cookie, aby móc potwierdzić pochodzenie zawarcia umowy. Digistore24 może między innymi stwierdzić, że kliknęła Pani / kliknął Pan w link partnera umieszczony na tej stronie i następnie zawarł/a Pan/i umowę na stronie lub za pośrednictwem strony Digistore24.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Digistore24 i możliwości złożenia sprzeciwu można zaczerpnąć z deklaracji przedsiębiorstwa dotyczącej ochrony danych: https://www.digistore24.com/page/privacyl.

- Aplikacje online – informacje dotyczące ochrony danych w procesie rekrutacyjnym

Dane kandydatów do pracy przetwarzamy tylko do celów rekrutacji i w ramach procedury rekrutacyjnej zgodnie z wytycznymi prawnymi. Przetwarzanie danych kandydatów odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach procedury rekrutacyjnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, jeżeli przetwarzanie danych jest dla nas niezbędne np. w ramach procedury prawnej (w Niemczech obowiązuje dodatkowo § 26 federalnej ustawy o ochronie danych).

W procedurze aplikacyjnej zakłada się, że kandydat przekaże nam swoje dane. Niezbędne dane kandydata – oznaczone w formularzu online – wynikają ponadto z opisu stanowiska i zasadniczo obejmują dane osobowe, adres pocztowy i kontaktowy oraz dokumenty aplikacjne, takie jak list motywacyjny, życiorys i świadectwa. Ponadto kandydaci mogą nam dobrowolnie przekazywać dodatkowe informacje.

Wraz z przekazaniem nam dokumentów aplikacyjnych kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów związanych z procesem rekrutacji odpowiednio do rodzaju i zakresu danych określonego w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Jeżeli w ramach procesu rekrutacyjnego dobrowolnie przekazuje się dane osobowe szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jak np. orzeczenie o ciężkiej niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne).

Jeżeli w ramach procesu rekrutacyjnego pyta się kandydatów o dane osobowe szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli są one wymagane do wykonywania określonego zawodu).

Jeżeli na naszej stronie internetowej udostępniamy formularz online, kandydaci mogą składać swoje aplikacji przy jego pomocy. Dane są szyfrowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i przekazywane do nas.
Ponadto kandydaci mogą przesyłać do nas swoje aplikacje mailem. Proszę tu jednak pamiętać, że maile są zasadniczo wysyłane bez szyfrowania i kandydaci sami muszą o to zadbać. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za drogę transferu dokumentów aplikacyjnych między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze i zalecamy skorzystanie z formularza online lub z tradycyjnej poczty. Ponieważ oprócz możliwości złożenia aplikacji poprzez formularz online lub mailem kandydacji nadal mogą przesyłać swoje dokumenty tradycyjną pocztą.

Udostępnione przez kandydata dane w przypadku zatrudnienia go mogą być przez nas dalej przetwarzane do celów związanych ze stosunkiem zatrudnienia. W przeciwnym wypadku – jeżeli kandydat nie zostanie zatrudniony – dane są usuwane. Dane kandydatów są również usuwane, jeżeli aplikacja zostanie cofnięta, do czego kandydat ma w każdej chwili prawo.

Usuwanie ma miejsce, z zastrzeżeniem uprawnionego cofnięcia przez kandydata, po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli ewentualnie odpowiedzieć na pytania wynikające z procesu rekrutacji i abyśmy mogli zrealizować obowiązki w zakresie dokonywania potwierdzeń w odniesieniu do ustawy o równym traktowaniu. Rachunki dotyczące ewentualnych zwrotów kosztów podróży archiwizuje się zgodnie z wytycznymi określonymi w prawie podatkowym.

- W przypadku korzystania z Akismet – kontrola antyspamowa

W naszej ofercie online korzystamy z serwisu „Akismet” oferowanego przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Korzystanie to odbywa się na podstawie naszych uprawnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy pomocy tego serwisu odróżnia się komentarze rzeczywistych osób od spamu. W tym celu wszystkie dane dotyczące komentarzy wysyła się na serwer w USA, gdzie są analizowane i przez cztery dni przechowywane do celów porównawczych. Jeżeli dany komentarz zostanie zaklasyfikowany jako spam, dane są przechowywane dłużej. Dane te obejmują: wprowadzone imię, adres mailowy, adres IP, treść komentarza, adres strony przekierowującej, dane dotyczące wykorzystywanej przeglądarki oraz systemu komputerowego, a także datę i godzinę dokonania wpisu.

Bliższe informacje dotyczące gromadzenie i wykorzystywania danych przz Akismet można znaleźć w informacjach firmy Automattic dotyczących ochrony danych: https://automattic.com/privacy/.

Użytkownicy mogą korzystać z pseudonimów lub rezygnować z podawania imienia lub adresu mailowego. Mogą Państwo całkowicie zapobiec przesłaniu danych w ten sposób, że nie będą Państwo korzystać z systemu komentarzy. Szkoda by było, ale niestety nie widzimy żadnej innej alternatywy, która jest równie efektywna.

- W przypadku korzystania z Emojis i Smilies

W ramach naszego bloga WordPress wykorzystujemy graficzne Emojis (Lu Smilies), tj. małe pliki graficzne wyrażające uczucia, które pobiera się z serwerów zewnętrznych. Przy tym administratorzy tych serwerów gromadzą adresy IP użytkowników. Jest to potrzebne, aby pliki z Emoji mogły zostać wysłane do przeglądarek użytkowników. Usługa Emojie jest oferowana przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Informacje firmy Automattic dotyczące ochrony danych: https://automattic.com/privacy/. Wykorzystywane domeny serwerów to s.w.org oraz twemoji.maxcdn.com, przy czym – zgodnie z naszą wiedzą – chodzi o tzw. content delivery Network – czyli o serwery służące wyłącznie szybkiej i bezpiecznej transmisji plików, gdzie dane osobowe użytkowników są usuwane po przesłaniu.

Korzystanie z Emojis odbywa się na podstawie naszego uprawnionego interesu, tj. interesu w atrakcyjnym wyglądzie naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

- System CRM firmy salesforce

Wykorzystujemy system CRM firmy sale sforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, aby móc szybciej i sprawniej przetwarzać zapytania użytkowników (uprawniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Help Scout posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób dodatkowo gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych, jeżeli dane są przetwarzane w USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAI&status=Active).

salesforce wykorzystuje dane użytkowników tylko do technicznego przetwarzania zapytań i nie przekazuje ich podmiotom trzecim. Do korzystania z sale sforce potrzebne jest podanie przynajmniej prawidłowego adresu mailowego. Możliwe jest korzystanie pod pseudonimem. Podczas przetwarzania zapytania kierowanego do serwera może zajść potrzeba zebrania kolejnych danych (imię i nazwisko, adres). Korzystanie z Zendesk jest opcjonalne i służy poprawie i przyspieszeniu pracy naszego serwisu dla klientów i użytkowników

Jeżeli użytkownicy nie zgadzają się z gromadzeniem i zapisem danych w systemie zewnętrznym należącym do salesforce, oferujemy im alternatywne możliwości kontaktu w celu złożenia zapytań serwisowych – mailem, telefonicznie, faksem lub pocztą.

Więcej informacji użytkownicy mogą zaczerpnąć z deklaracji firmy salesforce w sprawie ochrony danych. https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

- Facebook Pixel, Custom Audiences i Facebook Conversion

W ramach naszej oferty online w związku z naszym uprawnionym interesem w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online i do tego celu wykorzystuje się tzw. „Facebook Pixel” sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, względnie do Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) w przypadku użytkowników z UE.

Facebook posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Przy pomocy Facebook Pixels Facebook ma możliwość określania odwiedzających nasz serwis online jako grupy docelowej dla określonych reklam (tzw. „Facebook Ads”). W związku z tym wykorzystujemy Facebook Pixel, aby włączane przez nas reklamy Facebook Ads były wyświetlane użytkownikom, którzy rzeczywiście są zainteresowani naszą ofertą online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami określane na podstawie odwiedzonych stron), które przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Przy pomocy Facebook Pixels chcemy też zagwarantować, że nasze reklamy Facebook Ads odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie stanowią żadnej formy obciążenia. Przy pomocy Facebook Pixels możemy także sprawdzać skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i związanych z badaniem rynku, gdyż widzimy, czy dany użytkownik po kliknięciu w ogłoszenie reklamowe na Facebooku został przekierowany na naszą stronę (tzw. konwersja).

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych przez Facebook. Poniżej znajduje się link do ogólnych informacji dotyczących prezentacji Facebook Ads opisanych w wytycznych dotyczących wykorzystania danych przez Facebook:  https://www.facebook.com/policy.php. Informacje specjalne i szczegóły dotyczące Facebook Pixel i sposobu działania tej funkcji można znaleźć w pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Może Pan/i wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Facebook Pixel i ich wykorzystania do wyświetlania Facebook Ads. Aby dokonać ustawień, jakie rodzaje ogłoszeń reklamowych mogą być wyświetlane Pani/Panu na Facebooku, może Pan/i otworzyć przygotowaną przez Facebook odpowiednią stronę i postępować tam zgodnie z wskazówkami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowniku:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawień dokonuje się niezależnie od platformy, czyli są one przejmowane dla wszystkich urządzeń – komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych.

Może Pan/i wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie służących do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych, także na stronie dezaktywacyjnej inicjatywy ds. reklamy w Siecie (http://optout.networkadvertising.org/), dodatkowo na stronie amerykańskiej (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej: (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

- Vimeo

Możemy wykorzystywać materiały wideo z platformy „Vimeo” należącej do Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Deklaracja w sprawie ochrony danych: https://vimeo.com/privacy. Pragniemy podkreślić, że Vimeo może wykorzystywać Google Analytics i odsyłamy w związku z tym do deklaracji w sprawie ochrony danych (https://www.google.com/policies/privacy), zwracamy uwagę na możliwość skorzystania z opcji „opt out” dla Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oraz na ustawienia Google w zakresie wykorzystania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/.).

- Instagram

W ramach naszej oferty online mogą się pojawiać funkcje i treści z serwisu Instagram należącego do Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą to być np. takie treści jak zdjęcia, filmy lub teksty i przyciski, przy pomocy których użytkownicy sygnalizują, że coś im się podoba itd., mogą oni aktywować abonament dla określonych treści lub naszych wpisów. Jeżeli dany użytkownik jest także użytkownikiem Instagrama, wówczas Instagram może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji profilowi danego użytkownika. Deklracja Instagramu w sprawie ochrony danych: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Xing

Nasa oferta online może obejmować funkcje i treści z serwisu Xing należącego do XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Mogą to być np. takie treści jak zdjęcia, filmy lub teksty i przyciski, przy pomocy których użytkownicy sygnalizują, że coś im się podoba itd., mogą oni aktywować abonament dla określonych treści lub naszych wpisów. Jeżeli dany użytkownik jest także użytkownikiem platformy Xing, wówczas Xing może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji profilowi danego użytkownika. Deklaracja Xinga w sprawie ochrony danych: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

- LinkedIn

W ramach naszej ofert online możemy proponować funkcje i treści z serwisu LinkedIn należącego do LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Mogą to być np. takie treści jak zdjęcia, filmy lub teksty i przyciski, przy pomocy których użytkownicy sygnalizują, że coś im się podoba itd., mogą oni aktywować abonament dla określonych treści lub naszych wpisów. Jeżeli dany użytkownik jest także użytkownikiem platformy LinkedIn, wówczas LinkedIn może przyporządkować wywołanie ww. treści i funkcji profilowi danego użytkownika. Deklaracja LinkedIn w sprawie ochrony danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn posiada certyfikat wynikający z umowy Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskich przepisów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Deklaracja w sprawie ochrony danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

- Zmiana deklaracji w sprawie ochrony danych

Zmiany przepisów lub zmiany naszych procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie mogą sprawić, że konieczna będzie modyfikacja niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Stan na: 24.05.2018